Blog 1 -
 Autohandelaar Nistelrode  thumbnail

Autohandelaar Nistelrode

Published Feb 12, 24
5 min read

Hoe helpt u hen om deze overstap te maken en hoe gaat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam om met het instellen van zero-emissiezones? STADSDISTRIBUTIE HELP UW KLANTEN DE OVERSTAP TE MAKEN NAAR EV-BESTELAUTO’S 24 BO VAG krant NUMMER 10 / OKTOBER 2022 “ Eén ding is zeker, stedelijk distributie werk is het laaghangend fruit dat nu als eerste emissievrij wordt gemaakt. paul selier autohandelaar.

“Ik denk dat BOVAG zijn leden op het hart moet druk ken dat de transitie in een stroomversnelling is gekomen en er een actieve rol van hen wordt verwacht. Elke BOVAG-bedrijfsautodealer moet zijn klanten nu goed kunnen adviseren en intensief begeleiden bij de overstap naar zero-emissie. paul selier autohandelaar. Wij doen dat ook

We voeren de gewich ten, route en het aantal stops in, zodat de actie radius kan worden uitgerekend op basis waarvan we in gesprek gaan met de vervoer ders. Wij wijzen onze klanten ook op de grote invloed van de chauffeur op de actieradius van elektrische transportwagens - paul selier autohandelaar. Een goed getrainde chauffeur is een absolute voorwaarde voor het bereiken van de maximale actieradius

De inzetter mijn van elektrische bedrijfswagens gaat van vijf naar acht jaar, waarbij wij de vervoerder ook altijd adviseren een onderhoudscontract af te sluiten (paul selier autohandelaar). Hiermee elimineren wij het risico van ongeplande stilstand en onvoorziene kos ten aan bijvoorbeeld accu’s. Dit biedt ons als dealerbedrijf ook een goede kans om optimale service te verlenen en de aftersales business veilig te stellen

Het is mooi om te zien dat de Gemeente Rotterdam, naast Amster dam, ook een echte koploper is en een rolmodel voor veel andere gemeenten. paul selier autohandelaar.” In een van de werkplaatsen van Volvo Group Truck Center staat een spiksplinternieuwe Volvo elektrische huisvuilwagen van Roteb Lease, de beheerder van het wagenpark van de Gemeente Rotterdam

Auto Verkopen Aan Een Particulier: Welke Documenten En ...Belangrijk punt van aandacht is nog wel de laadinfra, maar daar werkt de stad aan heb ik begrepen (paul selier autohandelaar). Een belang Aad Verkade, branchemanager BOVAG Truck dealers, onderschrijft de rol die Roeland Ruygt en Jan Robbert Albrechts aan BOVAG toedichten: “Wij moeten onze leden dringend adviseren hun klanten vanaf nu intensief te begeleiden bij de onvermijdelijke overstap naar zero-emissie

Ik nam deel aan de Klimaattafel Verduurzaming Logistiek - paul selier autohandelaar. Wij krijgen soms het verwijt van leden dat BOVAG de rem op die verduurzaming had moeten zetten, omdat alles veel te snel zou gaan - paul selier autohandelaar. Maar Neder land heeft nu eenmaal het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Dat betekent dat onze overheid flink aan de bak moet, ook met de transitie naar zero-emissie in de logistiek, te beginnen bij de stadslogistiek

Onze lobby heeft inmiddels, binnen de Uitvoeringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek, bijgedragen aan de coulante overgangsregeling waarover Jan Robbert spreekt, voor voertuigen waarop al is geïnvesteerd, maar die nog niet zijn afgeschreven. paul selier autohandelaar. Nieuwe voertuigen voor de grote steden die na 1 januari 2025 worden aange schaft, moeten wel zero-emissie zijn. In aansluiting op Roelands opmerking over speci ale kwaliteitseisen voor BOVAG-leden rond het onderhouden van en sleutelen aan elektrische trucks en bestelbussen: Hiervoor hebben wij een EV-erkenning ontworpen, het EDGe Mobility Cer tificaat

Zo ja, dan krijgt het bedrijf een certificaat dat hem onder scheidt van anderen - paul selier autohandelaar. BOVAG-leden kunnen dit gebruiken als teken van kwaliteit en betrouwbaar heid, ook bij het inschrijven op aanbestedingen.” rijke rol voor de BOVAG is er vanaf nu streng op toe te zien dat zijn leden voldoende com petent en gecertificeerd zijn om veilig en vak kundig met elektrische voertuigen om te gaan.” Voor grote transportbedrijven en hun opdracht gevers, die graag willen verduurzamen, lijkt de transitie naar zero-emissie financieel haal baar

Wat we in de praktijk hebben vastgesteld, is dat toekennen van een 100% onderhouden label aan een auto, een positief effect heeft op omloopsnelheid en transactieresultaat. Het is een blijk van transparantie en de klant slaat de auto er door hoger aan. En juist daarmee kunnen BOVAG-leden zich onderscheiden. paul selier autohandelaar. Bovendien is een klant bereid € 236 meer te betalen voor een auto met dit label, zo blijkt uit onderzoek

Garantieverzekering Autohandelaar

nl onderdeel Stichting 100% onderhouden is van BOVAG Het keurmerk voor auto’s met een volledige onderhoudshistorie (paul selier autohandelaar). Hogere doorloopsnelheid Grote occasionportalen, Transparantie Ook voor import Van € 7900 Voor € 8136 OCCASION Jan Robbert Albrechts is als coördinator goe derenvervoer verantwoordelijk voor de intro ductie van de zero-emissiezone in Rotterdam. Hij legt uit: “Naar aanleiding van het Natio naal Klimaatakkoord was ik namens de gemeente betrokken bij de landelijke Uitvoe ringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek

Maar we willen wel graag een breed draag vlak voor onze zero-emissiezone en hardwer kende kleine ondernemers mogen er niet de dupe van worden. paul selier autohandelaar. Daarom is er een nationale overgangsregeling in de Uitvoeringsagenda opgenomen, die de overstap voor bijna iedere ondernemer mogelijk moet maken (Wij Kopen Uw Auto). Euro 6 dieselbestelauto’s mogen nog tot 2028 de stad in, Euro 6 vrachtauto’s tot 2030

Wij werken met logistiek make laars, die namens de Gemeente Rotterdam op bezoek gaan bij ondernemers met bedrijfs wagens, ook éénpitters, om samen alle slimme logistieke mogelijkheden door te nemen en de overstap naar zero-emissie te bespreken (paul selier autohandelaar). Met behulp van een TCO-tool (total cost of ownership, red. paul selier autohandelaar.), maken de makelaars inzich telijk wat het beste elektrische alternatief is voor de diesels die de betreffende ondernemer nu gebruikt

Latest Posts

Kinesist Ruiselede

Published Jun 23, 24
4 min read

Nam Chai Thai 0181 – 743 102

Published Jun 18, 24
6 min read

Thaise Massage Venlo

Published Jun 16, 24
4 min read