Blog 1 -
 Planning Huis Bouwen  thumbnail

Planning Huis Bouwen

Published Jan 11, 24
7 min read

Ik hoor verschillende sectorpartijen en marktpartijen al zeggen: beknibbel maar wat op de betaalbaarheidsgrenzen (goedkoop een eigen huis bouwen). Ik wil de Minister oproepen: doe dat niet, maar handhaaf ze. Want we bouwen juist voor mensen die een betaalbare woning zoeken, en dat is een steeds groter probleem aan het worden - eiken bijgebouw. De VVD erkent dus niet dat nieuwbouwprojecten niet van de grond komen

Mensen hebben berekend dat ze tweeënhalve ton of misschien drie ton kunnen lenen. Als het dan twee tot drie keer zo duur wordt, krijgen ze het niet meer gefinancierd en stappen ze uit - goedkoop een eigen huis bouwen. Dat is precies wat nu bij nieuwbouwprojecten aan de gang is. Mensen dachten: het kan allemaal wel

Als je niet wil dat de bouw stokt, dan kan je die echt aan de praat houden met zo'n afbouwgarantie. En als je daar een premie voor vraagt, want zo is ons stelsel inmiddels ingericht, hoeft dat helemaal niet veel rijksgeld te kosten. Ik snap dus niet dat de VVD daar zo aarzelend over is.Dat instrument ligt klaar. De heer Grinwis en de heer Geurts verwezen er ook naar. Zet dat in. Twee. Over premies voor nieuwbouwwoningen heb ik eerder met de Minister gedebatteerd en ik heb er ook een motie over ingediend. goedkoop een eigen huis bouwen. Ik denk echt dat het helpt. Gemeenteraadsleden willen ook graag bouw

Vrijstaand Huis Bouwen

Dan hoor je: «Moeten wij weer al die bouwvergunningen geven. Het is hier al zo druk. Het is moeilijk. Laat andere gemeenten het probleem maar oplossen.» Zo'n premie kan echt helpen. Ik vraag de Minister dus hier serieus op in te gaan. Ik zou ook graag voor woningcorporaties voor het ...

De heer (CDA): Ik hoorde de heer Nijboer daarstraks ook al een keer over «premie nieuwbouw» praten en ik ben benieuwd hoe hij dat gaat onderbouwen (goedkoop een eigen huis bouwen). De Pvd, A-fractie en ook Groen, Links hebben bij de doorrekening van het coalitieakkoord, althans hun alternatieven daarvoor, een verhuurderheffing 2. 0 ingevoerd - villa bouwen. Dat wil zeggen een gemeentelijke heffing op de planbaten

Maar goed, het was een voornemen van de Pvd, A en Groen, Links om extra lasten op de bouwgronden te zetten. Hoe gaat de Pvd, A, de heer Nijboer, een en ander nou verklaren? Aan de ene kant doet hij een oproep om met «premie nieuwbouw» te komen, dus rijksgeld de gemeente in.

Dat is toch rondpompen van geld? Dat is toch gewoon mensen vlak voor de verkiezingen een beetje een rad voor de ogen draaien? De heer (Pvd, A): Nou ken ik de heer Geurts weer als verdediger van de waardevolle landbouwgronden. Van de planbatenheffing ben ik een groot voorstander (goedkoop een eigen huis bouwen). Daar is de Pvd, A een groot voorstander van

Kosten Bouwen Eigen Huis

Waarom? Omdat landbouwgrond of andere bouwgrond veel meer waarde krijgt als deze een bouwbestemming krijgt. Ik vind het niet te verdedigen en ik vind het onrechtvaardig dat al die baten naar dan wel speculanten dan wel de dan zijnde eigenaren gaan. Die baten wil ik afromen zodat je betaalbare huizen kunt bouwen, zodat er openbaar vervoer naartoe aangelegd kan worden, zodat er wegen naartoe komen.

Dat moet betaald worden. Daarom ben ik voorstander van een planbatenheffing. goedkoop een eigen huis bouwen. Waarom ben ik voorstander van premies voor nieuwbouwvergunningen? Die premies gaan naar de gemeenten en niet naar de speculanten. Ze gaan naar de gemeenten. Dat is wat anders dan een boer of een speculant die grond bezit. Het zijn dus twee dingen die heel goed met elkaar samenhangen

De heer (CDA): Nou, dan heeft de heer Nijboer de gezichtsuitdrukking van de heer Geurts verkeerd geïnterpreteerd, want ik ben totaal niet overtuigd. Juist door het antwoord word ik nog negatiever over het idee, voor zover ik er al positief over kon nadenken. Wat gebeurt er nou? Die gronden worden ingebracht in de gemeentelijke grondexploitatie én daarover wordt weer betaald.

Het CPB zegt ook dat de inpasbaarheid en de haalbaarheid van dit idee totaal onzeker zijn. Ik zou graag daarover nog een keer een nadere uitwerking ontvangen van de Pvd, A-fractie - goedkoop een eigen huis bouwen. Ik denk dat ook woningcorporaties hier gigantisch last van gaan krijgen, extra moeten gaan betalen voor gronden, want dat wordt ergens verdisconteerd, en weer niet kunnen bouwen op een betaalbare manier

Ecologisch Huis Bouwen

De heer (Pvd, A): De tijden van Den Uyl zijn terug, en soms vind ik dat mooi. Hier ligt een fundamenteel debat onder. goedkoop een eigen huis bouwen. Waarderen we alles tegen marktwaarde, waarbij de marktwaarde op het laatste moment wordt bepaald door de bestemming waarover de gemeente beslist? Of waarderen we tegen gebruikswaarde, en alles wat daartussen zit? De Pvd, A-fractie wil veel meer richting de gebruikswaarde

Het is een maatschappelijk probleem. Ik wil ernaartoe dat grond meer tegen gebruikswaarde wordt gewaardeerd. Waarschijnlijk kom je er met zo'n planbatenheffing ergens tussenin uit. Dat is één manier om het af te romen. Een andere manier is om het in de wet op te nemen, maar dan heb je te maken met de EVRM en dit en dat, en dat gaat lang duren.

Ik snap dat het CDA toen al aan de kant stond van de landbouwbezitters en de speculanten. goedkoop een eigen huis bouwen. Ik sta niet aan die kant. De heer (CDA): Klein persoonlijk feit, want anders gaat het weer ten koste van een interruptie. Ik vind dat de heer Nijboer niet kan zeggen dat het CDA aan de kant van de speculanten staat

Dat kan op geen enkele manier aangetoond worden. Ik word dan in het kamp van de heer Van Haga gedrukt; nou, daar zit ik absoluut niet. De : Dat is niet helemaal een persoonlijk feit ... De heer (Pvd, A): Ik wil dat wel uiteenzetten. Er is net deze week weer een rapport uitgekomen over wie de grond bezit en Het Financieele Dagblad heeft een analyse gemaakt van de versnipperde grond, die overal in handen van beleggers is.

Sauna In Huis BouwenEn daarmee strijken die mensen winst op. Dat mag nu in Nederland - goedkoop een eigen huis bouwen. Dat is niet verboden. spouwmuurisolatie. Alleen wil ik ernaartoe dat een deel van de winst door een andere bestemming wordt afgeroomd en wordt ingezet voor betaalbare woningbouw, voor voorzieningen en voor wat er allemaal nodig is in een wijk

De : Meneer Nijboer, u heeft nog ongeveer twee minuten. De heer (Pvd, A): Ik kom op de bouwplicht - goedkoop een eigen huis bouwen. Aan de ene kant hebben we de planbatenheffing – ik was van plan daar zelf over te beginnen, maar heb daar nu voldoende over gezegd – en aan de andere kant liggen er stukken grond braakWoningbouw is een publiek belang, zeker in de grote woningnood die we nu hebben. Ik zou echt graag willen dat de Minister een bouwplicht invoert voor eigenaren van grond die voor bouwen gebruikt moet worden. houtskeletbouw. goedkoop een eigen huis bouwen. Bij wegen zeggen we ook op den duur: we hebben een weg nodig of een spoorlijn – dat heb ik nog liever – dus dat moet nu gewoon gebeuren

Een derde punt. We zijn terughoudend geworden in Nederland om grond in eigendom van gemeentes te hebben. Dit is in het verleden misgegaan. Iedereen moest bezuinigen en afboeken. Ik vind dat heel ongewenst. Als je als overheid wilt sturen en betaalbare woningen wilt hebben, ook gemixte wijken, helpt het als je grond in bezit hebt.

Huis Zelf Bouwen

Als gemeenten grond in bezit hebben, worden woningbouwprojecten veel sneller gerealiseerd dan wanneer het via private eigenaren moet. Ik vraag de Minister – het is een gemeentelijke taak, maar we kunnen er als Rijk ook nog wel wat aan doen – hoe hij daartegen aankijkt. goedkoop een eigen huis bouwen. Zouden er niet veel meer gemeentelijke grondbanken moeten komen? Dan kom ik op het punt van de VVD waar ik het mee eens ben: het Rijksvastgoedbedrijf

Het RVB heeft veel gronden in bezit. De Minister heeft welwillend op die motie gereageerd. Ik vraag de Minister hoe het daarmee staat. Wil je dat bezit en die gronden nou altijd tegen de marktprijs en tegen de hoogste prijs verkopen of wil je daar ook maatschappelijke doelen aan verbinden? Dat laatste zou ik willen.Ik kom bij de laatste twee punten (goedkoop een eigen huis bouwen). Over het punt ouderenwoningen sluit ik aan bij mevrouw Den Haan en de heer Geurts, die daar behartenswaardige woorden over zeiden. goedkoop een eigen huis bouwen. Ik wil nog iets zeggen over wooncoöperaties. goedkoop een eigen huis bouwen. Ik heb de rapporten nog niet gelezen, maar de brief erover wel - goedkoop een eigen huis bouwen. Dat schiet nog niet zo op

Latest Posts

Kinesist Ruiselede

Published Jun 23, 24
4 min read

Nam Chai Thai 0181 – 743 102

Published Jun 18, 24
6 min read

Thaise Massage Venlo

Published Jun 16, 24
4 min read